Problem Çözme Neden Önemli?

İnsan yaşamı boyunca pek çok problemle karşı karşıya kalmaktadır. Doğum anından ölüm anına kadar geçen sürede hayatımızın çeşitli anlarında mutlaka çözüm bekleyen bir problem bizi beklemiştir.

Bu problemlerin çözülmesi hayatımıza kaldığımız yerden devam edebilmemiz açısından son derece önemlidir. Hatta çözüm bulan kimi problem hayatımızı eskisinden daha da iyi bir konuma getirmiştir. Karşılaşılan problem kimi zaman kolay kimi zaman ise baş etme becerilerimizi zorlayacak biçimde zor olabilmektedir.

Problem Her Yerde

İster bireysel ister iş yaşamında bulunsun insan her koşulda ortamın da gerektirdiği sorunlarla baş başa kalabilmektedir. Bu problemler kişilerarası ilişkilerden kaynaklanabildiği gibi kurumlar arasında hatta uluslararası boyutta da olabilmektedir. Yani problem yaşamın var olduğu her ortamda bulunmaktadır.

Yaşam Boyunca Karşılaşılacak

Kronolojik insan yaşamı düşünüldüğünde çocukluğunda; oynadığı oyunlar sırasında yaşadığı bir uyum ve kendi gibi arkadaşlarıyla var olma problemi vardır. Okula başlandığında; okula adapte olma ve yeni bilgileri edinme problemi vardır.

Mezun olunca; iş bulma problemi vardır. Yaşadığı ilişkisinde bir iletişim ve anlaşılma problemi vardır. Bununla beraber yaşamında var olan sağlık problemi, geçim problemi gibi bir dizi çözüm bekleyen problemle karşı karşıyadır.

Esas Sebebi Görmeli

Problemlerin yaşanmasının esas sebebi bir problemi ortaya çıkaran etmenlerden kaynaklanır. Bunlar; insanın şu an içinde bulunduğu durum ile ulaşmak istediği yer arasındaki farktan kaynaklanmaktadır. Bu fark ne kadar büyük olursa insan için problemin çözümü de o derece büyük ve zor olmaktadır.

Problemin çözümü bu iki durum arasında bulunan insanın farkındalığının gelişmesiyle başlamaktadır. Yani insan bir problemi olduğunu, içinde bulunduğu konum ile ulaşmak istediği yer arasındaki farktan ötürü bir problem yaşadığını anlamasıyla işlerin çözümüne yönelik ilk adım atılmış olur.

Bu ilk adımı izlemesi gereken adımlar ise insanı ulaşmak istediği yere götürecek planlara yönelik olmalıdır. İki durum arasındaki fark ne kadar azalırsa problemin zorluğu da o kadar azalacaktır.

Hayattan Alınan Doyumu Etkiler

Problemin çözüme kavuşması insanın hayattan aldığı doyumu etkileyen, yaşadığı stresi azaltan önemli bir unsurdur. Her ne kadar insan hayatında problemler kaçınılmaz bir gerçek olarak var olmaya devam etse bile bunların mümkün olan en kısa sürede çözülmesi insan sağlığı açısından oldukça elzemdir.

Yaşanılan bir problem örneğin yalnızca işte yaşanan bir sıkıntıdan ötürü olsa bile kişiyi olumsuz etkilediğinden aile hayatına da ister istemez yansımaktadır. Yani kişinin yalnızca işlevselliğini bozma tehlikesiyle karşı karşıya bırakmakla kalmayıp duygu durumuna da ciddi tahribat vermektedir.

Böylelikle yaşanan problem sadece tek bir alanda kalmamaktadır. İnsanın diğer etkileşim içinde bulunduğu sistemleri de çevresi de önemli bir ölçüde etkilemektedir.

Yaşamdan alınan doyum, kişisel gelişim hayat kalitesinin daha iyi şartlarda muhafaza edilmesi hatta daha iyi şartlara taşınması, daha mutlu bir ömür sürebilmek adına var olan problemlerin çözülmesi son derece önemlidir.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir