Bitki Gelişim Düzenleyiciler

Bitkiler, büyümeleri ve gelişmeleri için ışık, su, oksijen, mineraller ve diğer besin maddelerine ihtiyaç duyarlar. Bu harici gerekliliklerin yanı sıra, bitkiler ayrıca bitkilerin büyümesini başlatmak, düzenlemek ve kontrol etmek için bazı organik bileşiklere bağımlıdır. Bunlara topluca Bitki Gelişim Düzenleyiciler veya Bitki Büyüme Hormonları denir. Fitohormonlar olarak da adlandırılan farklı Bitki Gelişim Düzenleyiciler vardır.

Bitki Gelişiminde Etkili Faktörler

Bitki Gelişim Düzenleyiciler, büyüme ve gelişmelerini düzenlemek için bitkiler tarafından doğal olarak üretilen küçük, basit kimyasallar olarak tanımlanır. Bitki Gelişim Düzenleyiciler, bitkilerin gelişimini etkileyen ve genellikle çok düşük konsantrasyonlarda aktif olan moleküllerdir. Bitkinin kendisi tarafından üretilen doğal regülatörler ve ayrıca sentetik regülatörler vardır; bitkilerde doğal olarak bulunanlara fitohormonlar veya bitki hormonları denir.

Bitki gelişim düzenleyiciler, gazlar, terpenler veya karotenoid türevleri gibi çeşitli kimyasal bir bileşime sahip olabilir. Kimyasal yapılarına bağlı olarak farklı hormonlar farklı sınıflara ayrılabilir. Her bir hormon sınıfı içinde kesin yapılar değişir, ancak benzer fizyolojik etkileri vardır. Bitki hormonları ile ilgili ilk araştırmalar beş ana sınıf tanımlamıştır: absik asit, oksin, sitokinler, etilen ve giberenler. Eylemlerine dayanarak, genel olarak aşağıdaki gibi sınıflandırılırlar:

*Bitki Büyüme Destekleyiciler – Hücre bölünmesini, hücre genişlemesini, çiçeklenmeyi, meyve vermeyi ve tohum oluşumunu teşvik ederler. Örnekler oksinler, giberenler ve sitokinlerdir.
*Bitki Büyüme İnhibitörleri – Bu kimyasallar büyümeyi engeller ve bitkilerde dinlenmeyi ve abzorpsiyonu destekler. Bir örnek bir absik asittir.

Bitki gelişim düzenleyiciler, bitki doku kültüründe önemli bir rol oynar. Bu düzenleyiciler çeşitli büyüme aşamaları için hayati öneme sahiptir. Farklı bitki büyüme düzenleyicilerini duyabilirsiniz: sitokinler, oksinler, absik asit ve giberenler. Oksinler ve sitokinler veya daha spesifik olarak ikisi arasındaki denge, doku kültürü bitkilerindeki organogenez gelişimi için önemlidir.

Bitki Gelişim Düzenleyiciler Nelerdir?

Bitki Gelişim Düzenleyiciler, bir bitkinin gelişimi üzerinde muazzam bir etkiye sahip olan küçük moleküllerdir ve küçük konsantrasyonlarda bulunmasına rağmen, gelişim üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilirler. Bitkiler, hormonlar olarak bilinen bazı doğal regülatörler üretir ve bazı kültivatörler, bitkilerine sentetik regülatörler kullanarak ekstra bir destek sağlar.

Herkes bitkilerin büyümek ve gelişmek için su, temiz hava ve beslenmeye ihtiyaç duyduğunu bilir. Bu faktörlerin (hava, beslenme ve su) hepsi bitkinin dışında bulunur ve bu nedenle dışsal faktörler olarak adlandırılır.

Bitki gelişim düzenleyiciler ve bitki hormonları, içsel faktörler olarak bilinir. Hücre içi genler ve kimyasallar bitki büyüme düzenleyicileridir ve bu nedenle bitkilerin hayatta kalmasını etkileyen gerçek faktörlerdir. Bitkiler için dışsal olarak eklenebilen sentetik büyüme düzenleyicileri vardır.
Bitki Gelişim Düzenleyiciler, bir bitkinin büyümesini düzenlemek için kullanılan basit kimyasallardır ve bitki, bu küçük kimyasalları kendi gelişimine yardımcı olmak için doğal olarak üretir.

Farklı Bitki Büyüme Hormonları ve Özellikleri

Büyümeyi hem önleme hem de teşvik etme işlevini yerine getiren bazı kimyasallar vardır. Bununla birlikte, kimyasal çeşitli koşullar altında birine veya diğerine karşı daha baskın olacaktır. Örneğin etilen çoğunlukla bir büyüme inhibitörü olarak kullanılır, ancak bazı durumlarda büyümeyi teşvik etmek için de kullanılabilir. Bazıları örtüşse de, iki ana büyüme düzenleyici türü vardır:

Bitki büyüme inhibitörleri: Absik asit gibi büyümeyi engelleyen kimyasallar, bitkilerde absisyonu ve uyku halini destekler. Böylece aşırı büyümenin önüne geçerek metabolik besin tasarrufunu sağlar.

Bitki gelişim düzenleyiciler: Oksin, sitokinler ve giberenler gibi tohum oluşumunu, meyve vermeyi, çiçeklenmeyi, hücre genişlemesini ve hücre bölünmesini teşvik eden kimyasallar bitki büyüme destekleyicileri olarak bilinir.

Ürünler için https://www.ufuktarim.com/bitki-gelisim-duzenleyiciler tıklayın.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir