Moda, İmaj ve Yabancılaşmanın Toplumdaki Etkileri

İmaj, tüketim kültürü için önemlidir. Bireyleri moda yoluyla tüketime teşvik etmek amacıyla sorgulamaksızın kabul edilen çok çeşitli ikonlar tasarlanır ve bu ikonlar yoluyla kültürel dönüşüm gerçekleştirilir. İkonlar, nesne olabileceği gibi birey de olabilir. İmaj yaratımında bir takım işlemler bilinçli olarak yapılır ve esas önemli olan bunları açık ve görünür biçimde sunmaktır.

Tasarımcı ve modacılara  göre; gündelik hayatın kapsamında yer alan çoğu modern imge, aldatıcı tecrübenin birçok özelliğine sahiptir. Eşyaların dünyası vasıtasıyla bir tahayyül ve özimaj süreci (gerçek olabileceği gibi fantastik veya idealleştirilmiş de olabilen kişinin kendinin ne olduğuna dair düşüncelerinin ve hissettiklerinin toplamı) bireyler açısından imgelerin göz kamaştırıcı dünyasına girmede etkilidir.

moda nedir

moda nedir

Moda tasarımcıları günümüz toplumlarında bireylere kendi hayatlarına ve kimliklerine ilişkin çok fazla alternatif biçim ve imge sunulduğu için bireyin içinde yetiştiği toplumun geleneksel değerlerinden kendini koparmasının daha mümkün olduğunu belirtmektedir. İmge ve kimlik çeşitliliği kimi zaman gerçeğin algılanmasının önüne geçen bir durumdur. Bu çeşitlilik ve zenginlik aynı zamanda kültürel sınırları da değiştiren, geleneksellikten çıkışın bir anahtardır.

Modacılar  gündelik hayatın içerisinde bu çeşitliliğe karşın tipleştirici temalar üret(il)erek diğerleriyle olan ilişkilerimizi belirleyen ve 9 sınırlarımızı çizen sosyal bilgi stoğundan söz eder ve bu stoğun kimi alanları aydınlatırken kimilerini de algılamayı zorlaştırmak için bulanıklaştırdığını belirtir.

moda ve kadın

moda ve kadın

Gündelik hayata ilişkin bizi ürküten, kendilerine karşı ortak strateji belirlediğimiz yabancılardan kaçmak mümkün değildir. İmaj ve vizyon yoluyla ya da yeni teknolojiler kullanılarak ya onlardan korunma yolları araştırılır ya da onların benzeşmesi sağlanır. Ancak, bu yabancıların bizi biz yapanlar olduğunu unutulmamalıdır.

Özellikle giysi modası, bir tarzı meşrulaştırırken, diğerini olumsuzlayarak biz ve öteki algısını güçlendirir. Giysilerin de kapsamında yer aldığı popüler kültür eşyalarına anlamlar yüklenerek gerek kültür yaratıcıları gerekse de tüketiciler tarafından yeniden yorumlanmaları sağlanır.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir