Ampermetre Nasıl Çalışır?

İsminden de anlaşılacağı üzere ampermetre, iletkenden geçen bir akımın miktarını gösteren bir elektronik cihazdır. Kullanılan ölçüm birimi adını Fransız fizikçi Andre Marie Amper’ den almıştır. Dijital ampermetre, analog ampermetre ve pens ampermetre çeşitleri bulunmaktadır. Doğru akım ile alternatif akımı ölçmek için kullanılmaktadırlar.

Ampermetre nedir ve neyi ölçer?

Elektrik devresinden geçen akımın şiddetin derecesini ölçmeye yarayan alet ampermetre olarak adlandırılır. İç dirençleri çok küçük olduğu için üzerinden akım geçmektedir ve bu sebeple devreye seri olarak bağlanırlar. Devredeki akımın miktarını amper olarak göstermektedir. Akım şiddeti cihazdan direk okunur. Genel olarak sık kullanılan ampermetrelerin yapılması basit olduğu için yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca bu ampermetreler oldukça düşük maliyetlidir.

Ampermetre nasıl çalışır?

En küçük elektrik akımı, iletken bir bobin ile veya tel sayesinde ölçüm yapılır. Bunların çalışma prensibi, en zayıf elektrik akımının iletken tel sarılı bobini mıknatısa dönüştürme yoluna dayanarak yapılır. Mıknatısın kutupları arasında dönen bobinden oluşmaktadır. Akım geçtiğinde akımın şiddetiyle bağlantılı bir manyetik alan oluşur ve bobin arasındaki kutuplardan biri çekerken diğeri iter. Böylelikle akımın şiddetine göre bobin dönmüş olur. Geçen elektrik akımıyla ilintili olarak akım ne kadar büyük ise bobinin dönme açısı da o derece büyük olur. Ampermetre devreye bağlantı yapıldığında bobinin içinden bir akım geçer. Akım bobinin içinden geçerken ibreyi hareket ettirir ve böylece ölçüm yapılmış olur. Ölçüm miktarını da amper olarak ekranda gösterir. Ayrıca ampermetrenin ölçebileceği akım sınırlıdır.

Ampermetre devreye nasıl bağlanır?

Ampermetre akımın geçtiği yol üzerine bağlanmalıdır. İdeal ampermetrelerde direnç sıfır olarak kabul edilmektedir. Böylece iç direncin küçük olması sebebiyle ampermetre üzerinden elektrik akımı geçmektedir. Akımın ölçülebilmesi için ampermetrenin devreye ne şekilde bağlandığının bilinmesi gerekir. Bu nedenle devrenin çektiği akımın üzerinden geçecek şekilde bağlanır yani seri şekilde bağlanır ve mevcut akım şiddetini amper cinsinden ölçer. Eğer ampermetre devreye paralel bağlanırsa iç direnci çok küçük olduğu için üzerinden çok fazla akım geçer ve buda devrenin ampermetre üzerinde kısa devre yapmasına neden olur. Bu da ampermetrenin zarar görmesine hatta yanmasına sebep olabilir. Ampermetrelerin seri bağlanmasının sebebi iç direncinin çok küçük olmasından kaynaklanmaktadır.

Ampermetre çeşitleri nelerdir? 

Akım şiddetini ölçmeye yarayan ampermetrelerin dijital ampermetre, analog ampermetre ve pers ampermetre çeşitleri bulunmaktadır. Analog ampermetrelerin göstergesi bir kadran şeklindedir ve bu şekilde ölçüm sonucunu göstermektedir. Dijital ampermetreler ise genellikle led ekrana sahiptir ve ölçüm sonucunu led ekranlarda  göstermektedir. Ayrıca ölçtüğü akıma göre de doğru akımı ölçene DC ampermetre, alternatif akımı ölçene ise AC ampermetre denilmektedir. Havai bir hattın veya bir motor devresinin enerji akımını, devrenin hattını kesmeden ölçüm yapan alete ise pens ampermetre denilmektedir. Ampermetrelerin çeşitlerine göre farklı çalışma prensipleri farklı duyarlılıkları bulunmaktadır.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir